Najbardziej efektywną i najtańszą strategią zarządzania dla przedsiębiorstwa jest współpraca z firmą zewnętrzną - OUTSOURCING . Ustawodawca dopuszcza, aby powierzyć zadania pełnienia służby BHP w przedsiębiorstwie specjalistom spoza zakładu.

Możemy zaproponować Państwu outsourcing w zakresie pełnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma może przejąć obowiązki BHP i PPOŻ, dzięki czemu zyskacie Państwo cenny czas, który będziecie mogli poświęcić na rózwój i wzmocnienie swojej firmy, co doprowadzi do zaoszczędzenia pieniędzy i wzmocnienia swojej pozycji na rynku.

Świadczymy usługi m. in. z zakresu:

- prowadzenia szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne, okresowe i specjalistyczne)
- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i PPOŻ
- pełna obsługa postępowań powypadkowych
- pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)
- oceny ergonomii stanowisk pracy
- audity z zakresu BHP
- opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakuacyjne
- pomagamy w doborze i zakupie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
- odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową realizację tych wystąpień
- prowadzimy i sporządzamy dokumentacje dotyczącą: wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych
- zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzanych przepisów i norm prawnych
- zapewniamy całkowite zarządzanie bazą szkoleń, nadzór nad ewidencją szkoleń BHP i badań lekarskich


Wszystkie w/w czynności wynikają z działań służby bhp.
(Dz.U. Nr 109, poz. 704, ze zm.)


Stała obsługa firm (outsourcing) już od 99 zł/mc

BHP Consulting

Usługi które Państwu oferujemy są rozwiązaniem korzystnym zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw.

Gwarantujemy terminowość, profesjonalizm i jedne z najbardziej konkurencyjnych cen na rynku!