Firma "BHP Consulting" prowadzi również kursy z udzielania "Pierwszej Pomocy Przedmedycznej", dla pracowników zakładów, gdzie zgodnie z przepisami prawa, Pracodawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie i przeszkolienie co najmniej dwóch osób spośród pracowników, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, nie tylko współpracownikom ale również i klientom firmy.

Kursy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - od 40 zł/osoba

Podstawa prawna
Zgodnie z rozp. MGiP Dz. U. Nr 169, poz. 1420, w 2008r. obowiązują zmienione zasady prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych z udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG i w świetle ustawy z dnia 28.11.2008 rozmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz 1460 art.209) wszystkie instytucje publiczne i zakłady pracy muszą wyznaczyć i przeszkolić osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy pracownikom i wszystkim osobom przebywającym na jej terenie - klientom, zwiedzającym.
Zmiana w/w przepisów obowiązuje od 18 stycznia 2009 roku!

PROSZĘ PAMIĘTAĆ !
Za nie udzielenie pierwszej pomocy, osobie która jej potrzebuje grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

BHP Consulting

Usługi które Państwu oferujemy są rozwiązaniem korzystnym zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw.

Gwarantujemy terminowość, profesjonalizm i jedne z najbardziej konkurencyjnych cen na rynku!