BHP - Kompleksowa obsługa firm z zakresu BHP i PPOŻ - Szkolenia - Doradztwo - Służba BHP -

Idź do spisu treści

Menu główne

Doradztwo BHP Wroclaw
Obsluga BHP Wroclaw
Opieka BHP Wroclaw

Firma " BHP CONSULTING " zajmuje się kompleksową obsługą firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny  pracy  oraz  PPOŻ.

Outsourcing BHP Wroclaw
Pogotowie BHP Wroclaw


Do naszych zadań należą m.in.:

- prowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,


- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w
roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i  zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań
 techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,


- udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,


- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,


- dokonywani
e oceny ryzyka zawodowego,

- prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,


Sluzba BHP Wroclaw
Szkolenia BHP Wroclaw
Szkolenia okresowe BHP Wroclaw

Kontakt:
604-506-380

Siedziba firmy:
"BHP Consulting"
ul. Mokrzańska 26 lok. 1
54-020 Wrocław
NIP: 915-164-77-73
regon: 020297817

Jesteś osobą odwiedzającą tą stronę.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego